Kategoria: Bez kategorii

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023”.

Wójt Gminy Żórawina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  i zaprasza  organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji

Czytaj więcej »

Nabór do oddziału przygotowawczego szkół ponadpodstawowych dla młodzieży – uchodźców z Ukrainy / Набір на підготовче відділення загальноосвітніх шкіл для молоді – біженців з України

Powiat Wrocławski wydłuża nabór do oddziału przygotowawczego szkolnictwa ponadpodstawowego, organizowanego w ramach wsparcia młodzieży – uchodźców z Ukrainy, dla uczniów w wieku od 16 lat, którzy mają ukończone co najmniej 8

Czytaj więcej »