Nabór do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

dolnyslask
Szanowni Państwo,
w załączniku przekazuję:
  1. Uchwałę nr LVIII/1228/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego;
  2. Uchwałę nr III/35/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę nr LVIII/1228/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego;
  3. Kartę zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów;
  4. Kartę oceny formalnej zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego;
  5. Formularz głosowania na kandydata na członka Rady Seniorów.
Z poważaniem
Marlena Pawelec
Sekretarz Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
Kancelaria Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
tel. (071) 340 65 09, pok. nr 1229
gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
pl. Powstańców Warszawy 1
Udostępnij: