Stypendia dla Najzdolniejszych! XXIV edycja Programu Stypendialnego zDolny Śląsk

Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do XXIV edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” przy wsparciu finansowym ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizatorzy zachęcają uczniów z ponadprzeciętnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi oraz w dziedzinie działalności społecznej do składania wniosków. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) oraz ponadpodstawowych.

Kandydaci mogą ubiegać się o roczne stypendia w wysokości od 3500 do 4500 złotych, w zależności od etapu edukacyjnego. Środki te są wsparciem ale i motywacją do dalszego rozwoju swoich umiejętności i pasji.

Nabór wniosków potrwa do 20 września 2024 roku. Formularze wniosków oraz regulamin dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej: https://www.fem.org.pl/rozpoczyna-sie-nabor-wnioskow-stypendialnych-zdolny-slask-xxiv-edycja/

Wypełnione wnioski należy przesłać tradycyjną pocztą na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości osobistego składania wniosków.

Proces oceny wniosków będzie dwuetapowy, prowadzony przez Komisję Stypendialną oraz Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień. Decyzje gremiów oceniających wnioski kandydatów są ostateczne i niepodważalne.

Udostępnij: