Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Dolny Śląsk

Szanowni Państwo,

informujemy o projekcie stypendialnym pn. „Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, a także wzmocnienie umiejętności praktycznych, zdolności analitycznych oraz kompetencji miękkich uczniów.

Do udziału zapraszeni są absolwenci klas 6 publicznych szkół podstawowych z terenu Województwa Dolnośląskiego. Każdy stypendysta otrzyma łącznie (w klasie 7 i 8) stypendium w wysokości 10 000 zł oraz wsparcie merytoryczne realizowane przez Partnerów projektu Politechnikę Wrocławską (zajęcia on-line, warsztaty w ośrodkach Politechniki) oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW (indywidualne wsparcie tutora w zakresie rozwoju psychospołecznego).
Projekt realizowany będzie przez 5 lat (w każdym roku wybieramy 300 stypendystów).

Przydatne informacje zawarte są pod linkiem: https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/projekt-stypendialny/

Termin naboru wniosków: https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/projekt-stypendialny/aktualnosci/

Udostępnij: