Jesteś tutaj

Aktualności

Urząd Gminy informuje, że w dniu 09.06.2021 r. w związku z naprawą nawierzchni wystąpią utrudnienia w ruchy drogowym na wysokości posesji ul. Dębowej nr 2 w m. Mędłów.

08.06.2021 14:56czytaj więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc.

02.06.2021 15:32czytaj więcej

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań. Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego:

02.06.2021 15:04czytaj więcej

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

  

    I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

02.06.2021 15:00czytaj więcej

8 czerwca 2021 roku o godzinie 8:15 w trybie hybrydowym rozpocznie się XXV Sesja Rady Gminy, z której prowadzona będzie transmisja na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W załączeniu znajduje się również porządek obrad sesji.

02.06.2021 08:57czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Zmieniają się godziny obsługi interesantów od dnia  07.06.2021r. do 11.06.2021r. Urząd Gminy w Żórawinie będzie otwarty w godzinach  od 8:00 do 15:00.

Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną
Wszystkie dokumenty nie wymagające potwierdzenia prosimy o umieszczanie w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce pocztowej.

01.06.2021 14:27czytaj więcej

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY
URZĘDU GMINY W ŻÓRAWINIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2021r. zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy w Żórawinie.

Urząd będzie pracował w następujących godzinach:

01.06.2021 14:21czytaj więcej

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu obecnie opracowuje dokument pn: „Program Działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021 – 2025”. Przygotowanie tego dokumentu ma na celu skonkretyzowanie działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Aby program był kompletny i wartościowy, nieodzowne jest zebranie miarodajnych danych m.in. za pomocą kwestionariusza ankiety.

Poniżej ankieta dotycząca stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu wrocławskiego.

01.06.2021 09:13czytaj więcej

Strony