Kontakt

Dane teleadresowe

Adres 
Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina

Numer telefonu:
+48 71 3165105

Numer faksu:
+48 71 7234900

Poczta elektroniczna:
urzad@zorawina.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

https://zorawina.bip.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres serwera:
http://epuap.gov.pl

Nazwa skrytki: 
/fsi8m7g81r/skrytka

Urząd Gminy

Adres 
ul. Kolejowa 6,
55-020 Żórawina

Numer telefonu na centralę telefoniczną urzędu
+48 71 3165105

Stanowiska i pracownicy:

Wójt Gminy
Maciej Koba
Telefon: +48 71 3814111
Nr. wewn.: 11
Adres e-mail: urzad@zorawina.pl

Sekretarz Gminy
Monika Baron Witka
Telefon: +48 71 3814142
Nr. wewn.: 42
Adres e-mail: kadry@zorawina.pl

Skarbnik Gminy
Krzysztof Bagiński
Telefon: +48 71 3814131
Nr. wewn.: 31
Adres e-mail: budzet@zorawina.pl

Biuro Obsługi Klienta
Ewa Bonda
Telefon: +48 71 3814116
Nr. wewn.: 16
Adres e-mail: bok@zorawina.pl

Sekretariat
Magdalena Klińska-Ćwiek
Telefon: +48 71 3814111
Nr. wewn.: 11
Adres e-mail: urzad@zorawina.pl

Wydział Organizacyjny, Spraw Społecznych i Obywatelskich
Tomasz Mazur – Kierownik, Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne
Telefon: +48 713814127
Nr. wewn.: 27
Adres e-mail: oc@zorawina.pl

Wioleta Pisulska
Telefon: +48 71 3814127
Nr. wewn.: 27
Adres e-mail: urzad@zorawina.pl

Wydział Podatków
Marta Piątek – Kierownik
Telefon: +48 71 3814121
Nr. wewn.: 21
Adres e-mail: podatki@zorawina.pl

Katarzyna Witkowska
Telefon: +48 71 3814122
Nr. wewn.: 22
Adres e-mail: wymiar@zorawina.pl

Anna Smaga
Telefon: +48 71 3814123
Nr. wewn.: 23
Adres e-mail: podatki@zorawina.pl

Aneta Plaszczyk
Telefon: +48 71 3814124
Nr. wewn.: 24
Adres e-mail: windykacja@zorawina.pl

Agnieszka Krawiec
Telefon: +48 71 3814122
Nr. wewn.: 22
Adres e-mail: wymiar@zorawina.pl

Wydział Finansowo-Księgowy
Marzena Gul
Telefon: +48 71 3814174
Nr. wewn.: 74
Adres e-mail: oplaty@zorawina.pl

Anna Sławska
Telefon: +48 71 3814134
Nr. wewn.: 34
Adres e-mail: ksiegowosc@zorawina.pl

Małgorzata Tyrakowska
Telefon: +48 71 3814149
Nr. wewn.: 49
Adres e-mail: funduszsolecki@zorawina.pl

Agnieszka Cielecka
Telefon: +48 71 3814133
Nr. wewn.: 33
Adres e-mail: centralizacja_vat@zorawina.pl

Płace
Przemysław Śledziona
Telefon: +48 71 3814141
Nr. wewn.: 41
Adres e-mail: place@zorawina.pl

Lucyna Prusakiewicz
Telefon: +48 71 3814141
Nr. wewn.: 41
Adres e-mail: place@zorawina.pl

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Jolanta Piechota – Kierownik
Telefon: +48 71 3814125
Nr. wewn.: 25
Adres e-mail: geodezja@zorawina.pl

Edyta Żynel
Telefon: +48 71 3814126
Nr. wewn.: 26
Adres e-mail: nieruchomosci@zorawina.pl

Anna Marynowska
Telefon: +48 71 3814126
Nr. wewn.: 26
Adres e-mail: grunty@zorawina.pl

Rolnictwo i ochrona środowiska
Marta Krawczyk
Telefon: +48 71 3814128
Nr. wewn.: 28
Adres e-mail: m_krawczyk@zorawina.pl

Wydział Planowania Przestrzennego
Eliza Janicka-Grabowska – Kierownik
Telefon: +48 71 3814145
Nr. wewn.: 45
Adres e-mail: pp@zorawina.pl

Danuta Leśniewska
Telefon: +48 71 3814146
Nr. wewn.: 46
Adres e-mail: plany@zorawina.pl

Anna Droździk
Telefon: +48 71 3814147
Nr. wewn.: 47
Adres e-mail: urbanistyka@zorawina.pl

Wydział Infrastruktury Technicznej
Karina Michniewicz
Telefon: +48 71 3814137
Nr. wewn.: 37
Adres e-mail: inwestycje@zorawina.pl

Piotr Pytel
Telefon: +48 71 3814138
Nr. wewn.: 38
Adres e-mail: infrastruktura@zorawina.pl

Ewa Juszczak
Telefon: +48 71 3814129
Nr. wewn.: 29
Adres e-mail: techniczny@zorawina.pl

Krzysztof Zaniewski
Telefon: +48 71 3814136
Nr. wewn.: 36
Adres e-mail: budownictwo@zorawina.pl

Fundusze Zewnętrzne
Mateusz Królewicz
Telefon: +48 71 3814139
Nr. wewn.: 39
Adres e-mail: dotacje@zorawina.pl

Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”
Ewelina Zychowicz
Telefon: +48 71 3814148
Adres e-mail: ekodotacje@zorawina.pl

Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Sebastian Lewicki
Telefon: +48 71 3814127
Nr. wewn.: 27
Adres e-mail: komendantosp@zorawina.pl

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Jarosław Marków
Adres e-mail: sp6orr.jarek@wp.pl

Informatyk
Marek Bagiński
Adres e-mail: admin@zorawina.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Opaliński
Adres e-mail: iod@zorawina.pl

Urząd Gminy 

Lokalizacja:

al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina

Adres do korespondencji:

ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina

Stanowiska i pracownicy:

Ewidencja ludności, wydział spraw obywatelskich i społecznych (dowody osobiste)
Barbara Kuriata
Telefon: +48 71 3814162
Nr. wewn.: 62
Adres e-mail: ewludn@zorawina.pl

Działalność Gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydział spraw obywatelskich i społecznych
Anna Wójtowicz
Telefon: +48 71 3814161
Nr. wewn.: 61
Adres e-mail: a_wojtowicz@zorawina.pl

 

Biuro Rady Gminy 

Lokalizacja Biura Rady Gminy Żórawina:

al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina

Adres do korespondencji:

ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina

Stanowiska i pracownicy:

Biuro Rady Gminy
Dorota Partyka
Telefon: +48 71 3814163
Nr. wewn.: 63