Władze gminy

Maciej Koba

Wójt Gminy Żórawina

no-person-image-01a

Andrzej Szawan

SekretarzGminy Żórawina

no-person-image-01a

Krzysztof Bagiński

Skarbnik Gminy Żórawina