Numery rachunków bankowych

Wpłaty podatków, czynszów i opłaty skarbowej

24 9574 1028 2002 0013 0013 0002

Uwaga: Od 2011 roku do wpłat podatków zostały uruchomione
indywidualne konta podatników.
Prosimy dokonywać wpłat podatków na numer konta bankowego podany na nakazie podatkowym.

Wadia do przetargów

67 9574 1028 2002 0013 0013 0004