Kategoria: Bez kategorii

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023”.

Wójt Gminy Żórawina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  i zaprasza  organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji

Czytaj więcej »