Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie

Adres

al. Niepodległości 15

Fax

+48 71 7234259

Stanowiska i pracownicy:

Kierownik GOPS
Dorota Rokicka
Telefon: +48 71 3814175, +48 71 3165103
Nr. wewn.: 75

Pracownicy socjalni
Katarzyna Kojka, Karolina Tyrakowska, Elżbieta Cieślik
Telefon: +48 71 3814177
Nr. wewn.: 77

Referent ds świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, rodzina 500+
Ewa Rączka, Svietlana Koper
Telefon: +48 71 3814176
Nr. wewn.: 76

Referent ds świadczeń rodzinnych
Elżbieta Grzywniak
Telefon: +48 71 3814176
Nr. wewn.: 76

Księgowość GOPS
Jadwiga Kuriata
Telefon: +48 71 3814178
Nr. wewn.: 78