Rozpocznij biznes w gminie

Gmina Żórawina – to stabilność i rozówj. W 2004 r. gmina była bliska czarnego scenariusza likwidacji, ale dzięki obecnym władzom udało się odwrócić niekorzystną sytuację i dziś liczba inwestorów dynamicznie wzrasta. Budżet gminy jest zbilansowany, a zadłużenie na bardzo niskim poziomie, bo poniżej 5%.  Następuje rozwój terenów inwestycyjnych głównie wzdłuż autostrady A4 (węzeł autostradowy Krajków, strefa gospodarcza Rzeplin/Suchy Dwór), rośnie  ilość firm i przedsiębiorstw, które skłania bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych oraz dużego ośrodka gospodarczego, jakim jest Wrocław.

Urząd Gminy Żórawina jest otwarty na  głosy przedsiębiorców oraz współpracę. Pracownicy są otwarci na kontakt bezpośredni a także  on-line za pomocą e-usług, w tym mobilnej aplikacji e-Żórawina.

Charakterystyka gminy

Gmina  Żórawina znajduje się w obszarze o szczególnie korzystnym położeniu geograficznym i komunikacyjnym nie tylko w skali regionu, ale nawet Europy Środkowej. Ta dogodna lokalizacja (niewielka odległość od Wrocławia, przebiegająca autostrada A4) umiejscawia nas w europejskim korytarzu wschód – zachód a za sprawa linii kolejowej (relacji Wrocław – Praga) także północ – południe. Główny układ komunikacyjny gminy stanowią drogi wojewódzkie nr W-395 relacji Wrocław Strzelin Ziębice i nr W-346 relacji Oława Kąty Wrocławskie Środa Śląska. Przez teren gminy przebiegają również liczne drogi gminne i powiatowe. Dzięki temu z Żórawiny do Wrocławia możliwy jest dojazd aż czterema trasami komunikacji kołowej. Odległość miejscowości Żórawina od centrum Wrocławia wynosi zaledwie 15 km.

Atuty Gminy:

    1. Bliskie sąsiedztwo Wrocławia – ok. 15 km (od centrum miasta) stwarza możliwość rozwoju usług i budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
    2. Dogodne położenie przy autostradzie A4 i linii kolejowej Wrocław – Międzylesie – Praga zapewnia sprawną komunikację na terenie województwa,
    3. Grunty rolne wysokich klas I-III stanowią podstawę produkcji rolnej i przetwórstwa rolnego,
    4. Wysoki stopień zaawansowania prac nad infrastruktura w gminie:

– infrastruktura drogowa,
– infrastruktura wodociągowa,
– oczyszczalnia ścieków i kanalizacja,
– nowoczesna sieć teleinformatyczna, 

  1. Dostępność terenów inwestycyjnych