Informacje dla niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych  środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie Urzędu chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:

polski język migowy (PJM),
system językowo migowy (SJM),
sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).