LVII sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad (aktualizacja)

plansza_przed_transmisja_18

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana godziny Sesji Rady Gminy Żórawina zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2024r. nowa godzina 14:30

Uprzejmie zapraszam na LVII sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu

26 kwietnia 2024r. o godzinie 13:30  w Gminnym Centrum Kultury .

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji z dnia 9 kwietnia 2024 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 6. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
 8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 449/3, obrębi Żórawina, gm. Żórawina.
 9. Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
 10. Wnioski i interpelacje
 11. Zamknięcie sesji.
Udostępnij: