„W ciąży bez alkoholu” – ogólnopolska kampania edukacyjno – profilaktyczna 2023

W ciąży bez alkoholu. Ogólnopolska kampania edukacyjno - plakat

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko.

Podstawą do uruchomienia kampanii jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025, który jako jedno z zadań dla samorządów gminnych w celu operacyjnym nr 2 Profilaktyka uzależnień wskazuje „Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej”

Edukacja to bardzo ważny element działań profilaktycznych na rzecz ograniczenia picia alkoholu przez kobiety w ciąży!

Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie jako realizator Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żórawina na 2023 rok włącza się do kampanii edukacyjnej na terenie Gminy Żórawina. W tym celu do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żórawinie oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach dostarczone zostały ulotki, broszury, plakaty poświęcone tematyce FAS/FASD.

 

Ponadto promujemy stronę internetową: https://www.wciazybezalkoholu.pl jako główne źródło informacji i edukacji poświęcone ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej.

 

Udostępnij: