Postanowienie i decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego

blog-img-08

Postanowienie Starosty Powiatu Wrocławskiego z 2011r. w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa fermy norek” oraz decyzja wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego w 2012r. zatwierdzająca projekt budowlany dla inwestycji „Budowa fermy norek”.

Postanowienie

Decyzja

Udostępnij: