Ciepłe Mieszkanie – Raport na dzień 30.06.2024r.

Procedura cp i cm 4

Program “Ciepłe Mieszkanie” jest realizowany ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW. W programie wnioskodawcami są właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Informacje na dzień 30.06.2024r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 31

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 28

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych (niewypłaconych): 3

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 15

Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ): 226 834,12

 

Aktualizacja raportu będzie odbywać się raz w miesiącu.

Wniosek o płatność składany jest raz na kwartał.

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gminazorawina.pl/cieple-mieszkanie-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-budynkach-wielorodzinnych/

Udostępnij: