Podatki 2021

blog-img-08

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wynosiła 196,844 zł/m3. Podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,30 zł/ha.

Natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wyniosła 58,55 zł za 1 dt, stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosić będzie 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy i 292,750 zł za 1 ha fizyczny.

Udostępnij: