Miesiąc: sierpień 2020

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Zbigniewa Witka, Wójta Gminy Żórawina w latach 1998-2004. Wyrazy szczerego współczucia Najbliższej Rodzinie i Bliskim składająWójt Gminy Żórawina Jan ŻukowskiRadni, Sołtysi Gminy

Czytaj więcej »

Kondolencje

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Ryszarda Węgłowskiego, długoletnigo działacza Samorządu, radnego Gminy Żórawina, sołtysa,człowieka wielkiego serca i charakteru.Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym składająWójt Gminy

Czytaj więcej »