Wydawanie darów z pomocy żywnościowej

blog-img-08

Po raz kolejny dotarły na nasza parafie dary żywnościowe dla najuboższej ludności. Najubożsi mieszkańcy gminy na podstawie zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są uprawnieni do odbioru darów. Prosimy sołtysów o przekazanie informacji w swoich wioskach. Program operacyjny pomoc żywnościowa realizowany jest przez parafię we współpracy z Bankiem Żywności, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawanie darów w tym tygodniu we wtorek od godz 14.00 do godz 15.30.

Udostępnij: