Projekt edukacji cyfrowej osób w wieku powyżej 44 lat

blog-img-08

„Latarnicywakcji.pl dolnośląskie” to inicjatywa na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, którzy stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne . Fundamenty merytoryczne działań zostały wypracowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

W szkoleniach mogą wziąć udział różne grupy osób : urzędnicy, nauczyciele, radni , osoby poszukujące pracy, niepełnosprawni zwykli obywatele, działacze organizacji pozarządowych. Harmonogram szkoleń jest uzgadniany z daną grupą . Program szkolenia jest szyty na miarę potrzeb danej grupy.

Przeszkolone osoby nabędą (lub udoskonalą) umiejętności wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych oraz zasobów Internetu dla lepszego życia i będą mogły skutecznie korzystać z usług publicznych dostępnych on-line, co jest niezwykle istotnie w czasach Covid 19 .

Nauczaniem kompetencji cyfrowych zajmują się odpowiednio przeszkoleni edukatorzy cyfrowi – tzw. Latarnicy . Latarnicy mają absolutną swobodę planowania programu, najważniejsze, by korespondował on ze specyfiką danej grupy.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na bezpłatne szkolenia przyjmuje : Agnieszka Kożuch

tel. 530 929 955 email: agnieszka.kożuch@nabi.net.pl ( w temacie proszę wpisywać „Latarnik”).

Udostępnij: