Zmiamy w komunikacji autobusowej i nowe rozkłady jazdy linii 503, 513 i 523

blog-img-08

W zwišzku z zamknięciem do remontu ulicy Kutrzeby przed wjazdem do Wysokiej od dnia 15.06.2013 r. linia 513 będzie kursować objazdem od ul. Borowskiej w prawo w Armii Krajowej, dalej Œlężnš, Ołtaszyńskš, Wysokš ul. Chabrowa, Karwiany, Komorowice i dalej bez zmian.
Kurs linii 513 dowożšcy dzieci do szkół we Wrocławiu, ze względu na duże korki na Ołtaszyńskiej w okolicach godziny 7 pojedzie przez ul. Grota Roweckiego.

Wprowadzono także korekty rozkładów jazdy wszystkich linii z uwzglednieniem zmian wakacyjnych (jak każdego roku).

1) Zlikwidowany zostanie kurs linii 523 o godzinie 0:30 z Wrocławia w pištki i soboty ze względu na znikome zainteresowanie,

2) Uruchamiony zostanie dodatkowy kurs linii 503 od poniedziałku do pištku w dni nauki szkolnej o godzinie 17.00 z Wrocławia,

3) W zwišzku z wydłużeniem tras przejazdów, w dni robocze, odjazdy wieczorne pomiędzy 18 a 21 sš opóŸnione o 10 do 30 minut.

Nowe rozkłady jazdy linii 503, 513 i 523

Udostępnij: