Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów

blog-img-08

Związek  Międzygminny Ślęza-Oława  przypomina, że na terenie gminy Żórawina w dniach: 29.10.2015 r. – 12.11.2015 r.  odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym, przy krawędzi jezdni, z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, na które zostaną ustawione w poszczególnych miejscowościach kontenery zbiorcze.

Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Sp Wspólnot Mieszkaniowych odpady winni złożyć przy osłonach śmietnikowych.

W ramach zbiórki objazdowej nie będą odbierane przeterminowane leki, chemikalia, baterie i akumulatory, azbest.

Szczegółowe informacje:

http://www.sleza-olawa.pl/zbiorka-objazdowa/zorawina/

Udostępnij: