Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 381/2017 z dnia 31-10-2017 r. w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dn 24.04.2003 r. o dział. poż. publ. i o wolontariacie projektu współ. na 2018

blog-img-08

Skan dokumentu w załączeniu.

Udostępnij: