XLVIII sesja Rady Gminy Żórawina – porządek obrad

teamwork

Uprzejmie zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu 30 maja br. o godzinie  14:00  w Gminnym Centrum Kultury w trybie hybrydowym.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji z dnia 28 luty 2023r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji z dnia 16 marzec 2023r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
 7. Informacja Wójta Gminy Żórawina na temat spraw bieżących.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych posiedzeń komisji tematycznych.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żórawina- ulica Jagodowa
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych z zasobu Gminy Żórawina
 11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 51/2 w obrębie Polakowice, gm. Żórawina
 12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 260, obręb Żórawina, gm. Żórawina.
 13. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/21, obręb Stary Śleszów , gm. Żórawina,
 14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości, stanowiącej działki nr 128/2 i 128/4, obręb Żórawina, gm. Żórawina
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Żórawina do kategorii dróg gminnych publicznych.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Okrzeszyce ulicy nr 107,108,109,111
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Sołtys miejscowości Milejowice
 19. Projekt uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Piotra S. w dniu 03 kwietnia 2023r.
 20. Wnioski i interpelacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.
Udostępnij: