WARSZTATY NAD STRATEGIĽ ROZWOJU GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2015-2020

blog-img-08

INFORMACJA – URZĽD GMINY W ŻÓRAWINIE ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH (MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) DO UDZIAŁU W WARSZTATACH NAD STRATEGIĽ ROZWOJU GMINY ŻÓRAWINA, KTÓRE ODBĘDĽ SIĘ W DNIU 12.02.2015 R. W GMINNYM CENTRUM KULTURY W ŻÓRAWINIE (AL. NIEPODLEGŁOŒCI 6, 55-020 ŻÓRAWINA).

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA: OD 18:00 DO 21:00.

CELEM SPOTKANIA JEST DYSKUSJA NAD ANALIZĽ SWOT (MOCNE I SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA), CELAMI STRATEGICZNYMI I PROJEKTAMI GMINY ŻÓRAWINA W LATACH 2015-2020.

Udostępnij: