Uroczyste otwarcie Placu Zabaw NIVEA w Wilczkowie

blog-img-08

Blisko dwa miesiące intensywnego głosowania mieszkańców zostały wynagrodzone! Plac zabaw w Wilczkowie został ufundowany przez firmę NIVEA Polska w ramach ogólnopolskiej akcji „Podwórko NIVEA”.

Głosowanie odbywało się w dwóch etapach:

I etap od 05-05-2016 do 02-06-2016,

II etap od 03-06-2016 do 30-06-2016.

Z każdego etapu zostało wyłonionych 20 zwycięskich lokalizacji. Wilczków w początkowych dniach I etapu pasował się na 900 miejscu. Z dnia na dzień liczba głosów znacząco rosła. Niestety nie udało się zakwalifikować w pierwszym etapie, ale mobilizacja lokalnej społeczności spowodowała, iż szybko Wilczków piął się w rankingu. Najlepszy wynik drugiego etapu to 11 miejsce, które bardzo długo było utrzymywane. W końcowym efekcie  zajął miejsce 20.

NIVEA Polska sfinansowała zakup i montaż urządzeń na terenie przygotowanym i przekazanym przez Gminę Żórawina pod budowę placu zabaw. Aby lokalizacja ta  znalazła się wśród zwycięskich miejsc, należało oddać jak najwięcej głosów w internetowym głosowaniu. Mieszkańcy i przyjaciele Wilczkowa zaangażowali się całym sercem w akcję i łącznie oddali 243238 głosów! Nowy plac zabaw daje dzieciom szansę rozwoju poznawczego oraz fizycznego. Wszystko to dzięki wielofunkcyjnym urządzeniom, które można znaleźć na placu zabaw.

Place zabaw NIVEA zostały wykonane przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie dzieci. Zaprojektowane zostały po konsultacjach z psychologami i fizjoterapeutami dziecięcymi. Wykonawcą jest firma posiadająca długoletnie doświadczenie w budowie placów w całej Polsce oraz certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa. Place budowano w oparciu o obowiązujące normy budowlane i najwyższe standardy. Dodatkowo, w trosce o zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa, zostały poddane szczegółowej kontroli zewnętrznego ośrodka badawczego TUeV, posiadającego akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji). 

Teraz każdy może odwiedzić nowy plac zabaw ze swoim dzieckiem. Sprawdź, jakie atrakcje czekają na najmłodszych!

4 listopada 2016 roku  miało miejsce oficjalne otwarcie placu zabaw w Wilczkowie wykonanego w ramach konkursu „Podwórko NIVEA”. W otwarciu wzięli udział: Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, Zastępca Wójta Gminy Żórawina – Tomasz Gracz, Fundusze Zewnętrzne Gminy Żórawina – Mateusz Królewicz, Dyrektor Szkoły w Wilczkowie – Aleksandra Ulatowska, Sekretarz Szkoły – Wanda Reder, Radna Gminy Żórawina – Alicja Maligranda, Sołtys Wilczkowa – Kamila Sieradzka, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie i mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowymi wystąpieniami uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie oraz przemówieniem Wójta Gminy Żórawina. Zorganizowany został również konkurs plastyczny na temat „Podwórko NIVEA”, który wygrał uczeń klasy IV, w nagrodę klasa ta zdobyła pierwszeństwo wraz z samorządem klasowym poszczególnych klas na oddanie się zabawie na nowym placu. Następnie przecięto wstęgę i rozpoczęła się wspólna zabawa wraz z poczęstunkiem dla zgromadzonych gości. 

Udostępnij: