Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXXIII/192/17 z dnia 19-06-2017 w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina

blog-img-08

   W załączeniu skan uchwały.

Udostępnij: