Remont œświetlicy wiejskiej w Węgrach sfinansuje Unia Europejska

blog-img-08

Gmina Żórawina podpisała umowę z firmą ROBKON z Ząbkowic ŒŚląskich wykonawcą prac remontowych budynku śœwietlicy wiejskiej w Węgrach. Na realizacje tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie ze œśrodków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Dotacja pochodzi ze œśrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokośœć dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
W ramach inwestycji zaplanowano: wymianę m.in.: pokrycia dachowego, okien i drzwi, instalacji elektrycznej, zainstalowanie ogrzewania elektrycznego i nowych sanitariatów oraz remont elewacji zewnętrznej i pomieszczeń znajdujących się wewnątrz œświetlicy.
Głównym celem inwestycji jest przywrócenie œwietlicy do użytkowania oraz poprawa jakoœci życia na obszarach wiejskich po przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Dnia 28.08.2013 r. oficjalnie przekazano wykonawcy plac budowy, w pierwszej kolejnoœci wykonane zostaną prace polegające na wymianie pokrycia dachowego, oraz remoncie elewacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2013 r.

Tomasz Gracz
 

Udostępnij: