Realizacja programu”Poznaj Polskę” w Gminie Żórawina w 2023 r.

Informujemy, że Gmina Żórawina otrzymała od Ministra Nauki i Edukacji dotację celową w kwocie 25840,00 zł.  na realizację programu „Poznaj Polskę”.

W 2023 r. dwie szkoły podstawowe w Węgrach i w Polakowicach ubiegały się o środki na realizację tego programu, natomiast wsparcie otrzymała Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Węgrach.

„Poznaj Polskę” to program, którego zadaniem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wspomaga realizację podstawy programowej poprzez urozmaicenie zajęć lekcyjnych polegającym na praktycznym odkrywaniu śladów historii.

Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

Udostępnij: