Powołanie komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach

Pieczęć
Udostępnij: