Pismo Wójta Gminy Żórawina do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w sprawie Budowy Fermy Norek

blog-img-08

Uwagi dotyczšce dokumentacji (raportu i postanowień RDOŒ i PPIS) zespołu ekspertów powołanych przez Wójta Gminy Żórawina.

Pismo do PPIS

Pismo do RDOŒ

Udostępnij: