Konkurs na wymianę źródła ciepła dla mieszkańców Gminy Żórawina

blog-img-08

Uprzejmie informujemy, że Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy (Grantodawca) ogłosił nabór wniosków o grant w ramach projektu pn: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”. Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami dostępna jest na stronie eko-cieplo.com, w Panelu Grantobiorców, po zalogowaniu, w zakładce Nabór (pliki).

Wnioski należy wypełnić elektronicznie za pośrednictwem strony eko-cieplo.com, po zalogowaniu się do panelu Grantobiorcy. Termin na wypełnienie wniosków upływa 31.03.2020 r. Wygenerowane, wydrukowane i podpisane dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie papierowej do 14.04.2020 r. do siedziby Grantodawcy.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać po numerami 570 790 055, 570 132 141.

Udostępnij: