Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

blog-img-08

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż w powodu braku dostawy pršdu do Stacji Uzdatniania Wody w Żórawinie w dniach:
16.02.2010 (wtorek) w godzinach od 7:00 do 9:00
17.02.2010 (œroda) w godzinach od 15:30 do 17:30

nastšpi przerwa w dostarczaniu wody do mieszkańców miejscowoœci: Żórawina, Galowice, Rzeplin, Szukalice, Wilczków, Komorowice oraz Karwiany.

Udostępnij: