Informacja władz Gminy Żórawina w sprawie sytuacji kryzysowej po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Flag_of_Ukraine.svg

Wójt Gminy Żórawina informuje, że dziś o 10.30 odbyło się spotkanie gminnego sztabu kryzysowego ze Starostą Powiatu Wrocławskiego poświęcone sytuacji i konsekwencjom wkroczenia wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Spotkanie dotyczyło możliwości każdej z gmin w zakresie wyznaczenia miejsc noclegowych/pobytu tymczasowego dla uchodźców z terenu Ukrainy. Zaplanowano spotkanie ścisłego kierownictwa urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz Radnych, na którym omawiane będą zakres i możliwości udzielenia pomocy przez naszą jednostkę samorządową.

Obecnie, wstępnie oszacowano możliwości gminy na przyjęcie około 150 osób, które kierowane będą do hali sportowej w Żórawinie, a następnie relokowani do wybranych świetlic wiejskich.

W obecnej sytuacji prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i zwrócenie uwagi na zagrożenia elektroniczne (np. ataki na instytucje finansowe) oraz oszustwa drogą telefoniczną. Pojawiają się doniesienia o nasileniu się tego typu zagrożeń, dlatego od 21 lutego 2022 r. na terenie Polski wprowadzono trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) związany ze zwiększeniem monitorowania systemów teleinformatycznych. Główne ryzyka wskazane przez władze państwowe to m.in. nieautoryzowane działania związane z przetwarzaniem informacji i zakłócania pracy systemów.

Jednocześnie informujemy, że GOPS w Żórawinie rozpoczął zbiórkę materialną na rzecz potrzebujących w postaci: ubrań, prowiantu, koców, środków czystości itp.

 

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę środków pieniężnych, informacje na stronie internetowej: https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

(zbiór informacji i linków do organizacji, które organizują pomoc dla Ukrainy można znaleźć w tych miejscach:

– https://gazetawroclawska.pl/jak-pomoc-ukrainie-ruszyly-zbiorki-gdzie-i-jak-do-nich-dolaczyc-lista-organizacji/ar/c1-16066969

Informacja dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Udostępnij: