Bezpłatne badania mammograficzne

blog-img-08

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wcišż nie skorzystała z możliwoœci zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeœli jesteœ w grupie, która już się przebadała, bšdŸ ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeœli jeszcze się nie badałaœ – przyjdŸcie na badanie razem!

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęœciej występujšcy nowotwór złoœliwy wœród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, że mammografia to najistotniejsze badanie, któremu œwiadoma kobieta powinna się regularnie poddawać. Niektóre kobiety nie zdajš sobie sprawy z tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiajšc wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. Zachęcamy do aktywnego włšczenia się w propagowanie wspomnianego Programu w swoim najbliższym otoczeniu!

Mammografię można będzie wykonać w mammbusach, które odwiedzš:
•

Udostępnij: