Miesiąc: kwiecień 2022

Miasteczko ruchu w Żórawinie

26 kwietnia rozpoczęto wykonywanie miasteczka ruchu rowerowego w Żórawinie w ramach projektu o nazwie „Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie sześciu miejscowości Gminy Żórawina” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023”.

Wójt Gminy Żórawina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  i zaprasza  organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji

Czytaj więcej »