Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023”.

Pieczęć

Wójt Gminy Żórawina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  i zaprasza  organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Żórawina do składania ofert.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.)

Termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2022 r. do godz. 15:00

Udostępnij: