Dzień: 3 stycznia, 2010

Plac zabaw w Karwianach

W ramach Stowarzyszenia Lider A4 – działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, zrealizowano inwestycję pod nazwą: „Utworzenie miejsca rekreacji, zabaw i ćwiczeń dla dzieci w

Czytaj więcej »