Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie

blog-img-08

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie

Zakończono inwestycję pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie”.

Trwające od lipca prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Wilczkowie.

Wykonawcą prac była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich, z którą podpisano umowę na podstawie przeprowadzonego wcześniej przetargu.
Zadanie zrealizowano przy 50% wsparciu finansowym ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach remontu przeprowadzono następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza kuchennego i zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.

Po zrealizowaniu zadania obiekt będzie służył potrzebom lokalnej społeczności i umożliwi rozwój integracji mieszkańców.

Udostępnij: