Dowód osobisty – za darmo!

blog-img-08

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz.U.09.39.306).
Uchyla ona art. 36a ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych, mówišcy o opłacie za wydanie dowodu osobistego.
Tak więc od nowego roku nie trzeba płacić za wydanie dowodu osobistego.
Zgodnie z prawem, dowód osobisty należy wymienić w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych, a także gdy dowód ulegnie zniszczeniu bšdŸ gdy upłynie termin jego ważnoœci.

Udostępnij: