Plac zabaw w Karwianach

blog-img-08

W ramach Stowarzyszenia Lider A4 – działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, zrealizowano inwestycję pod nazwą: „Utworzenie miejsca rekreacji, zabaw i ćwiczeń dla dzieci w m. Karwiany”. Gmina uzyskała środki w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych.

Plac zabaw zlokalizowano na działce gminnej, w bezpiecznej odległości od drogi. Przed przystąpieniem do właściwych prac teren wymagał uporządkowania.

Najmłodsi mieszkańcy Karwian zyskali miejsce do bezpiecznej zabawy a ich rodzice miejsce spotkań. W I etapie (dofinansowanym z Unii Europejskiej) plac zabaw został wyposażony w: linarium, huśtawki oraz wieloelementowy zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, płaszczyzna z opon, pomost ruchomy, trap, drabinka, wieża, równoważnia) oraz ławki, natomiast w II etapie (realizowanym przez gminę), zainstalowano zestaw sprawnościowy – wspinaczkowy, karuzelę tarczową i inne zaproponowane przez mieszkańców. Całość jest ogrodzona w celu zabezpieczenia bawiących się dzieci, oraz przed dostępem zwierząt na teren placu zabaw.

Udostępnij: