Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żórawina

ogłoszenie

Informujemy o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023” ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Żórawina Nr 0050.40.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Przyczyną unieważnienia konkursu jest brak złożonych ofert w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie na realizację ww. zadania.

Udostępnij: