Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – „Zakup i dostawa wodomierzy i osprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Czytaj więcej »