Otrzymana dotacja na przebudowę dróg transportu rolnego

blog-img-08

            Uchwałą nr XX/567/16 z dnia 31.03.2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żórawina na modernizację dróg transportu rolnego kwotę dotacji w wysokości 347.180,00 zł. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

            Wnioski złożone przez Gminę zostały pozytywnie zaopiniowane i bardzo wysoko ocenione przez ekspertów Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

            Modernizacja dróg rozpocznie się na przełomie w czerwcu a zakończy z końcem września br.  W tym roku dzięki otrzymanej dotacji zostaną wyremontowane następujące 4 drogi transportu rolnego:

Udostępnij: