Aktualności

Komunikat GZGK

W zwišzku z awariš sieci wodocišgowej w Żernikach Wielkich, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie jako zarzšdca gminnej sieci wodocišgowej zwraca się z proœbš o wszelkie informacje zwišzane z wyciekiem

Czytaj więcej »