W Gminie Żórawina będą instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców!!!

blog-img-08

Szanowni Państwo,

Wspólny wniosek partnerski 14 samorządów z Dolnego Śląska, w tym Żórawiny, o nazwie Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych” ze Świdnicy został sklasyfikowany na I miejscu listy rankingowej i jako jedyny uzyska dofinansowanie, którego wartość to 20,7 mln złotych!

Aktualny etap to kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy będziemy informować o kolejnych krokach w zakresie uczestnictwa mieszkańców w projekcie.

Dziękujemy za złożone wstępne deklaracje uczestnictwa, dzięki którym mogliśmy zdiagnozować zapotrzebowanie na technologie odnawialnych źródeł energii i przystąpić do projektu, bez Państwa współpracy, nasza jednostka nie mogłaby wziąć udziału w tym przedsięwzięciu.

Udostępnij: