Dzień: 9 września, 2016

Ostrzeżenie przed opłatami CEIDG

Szanowni Państwo, W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, przypominamy,

Czytaj więcej »