Ostrzeżenie przed opłatami CEIDG

blog-img-08

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, przypominamy, że wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, są bezpłatne.

 

Udostępnij: