Zbiórka zużytych baterii

blog-img-08

Baterie i akumulatory ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właœciwoœci mogš stanowić zagrożenie dla całego œrodowiska*, ponieważ po zużyciu stajš się odpadem niebezpiecznym!

W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać zużyte baterie oraz akumulatorki małogabarytowe (od telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów itp)

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

* Czy wiesz, że guzikowa bateria srebrowa może skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody?

Udostępnij: