Dzień: 22 marca, 2010

Zbiórka zużytych baterii

Baterie i akumulatory ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właœciwoœci mogš stanowić zagrożenie dla całego œrodowiska*, ponieważ po zużyciu stajš się odpadem niebezpiecznym! W Urzędzie Gminy Żórawina

Czytaj więcej »

Zbiórka zużytych baterii

Baterie i akumulatory ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właœciwoœci mogš stanowić zagrożenie dla całego œrodowiska*, ponieważ po zużyciu stajš się odpadem niebezpiecznym! W Urzędzie Gminy Żórawina

Czytaj więcej »